Προϊόντα Viatris


Προϊόντα Δραστική Ουσία Μορφή / Περιεκτικότητα Φύλλο Οδηγιών Χρήσης (PIL)
Abacavir+Lamivudine/Mylan Pharma Abacavir Sulfate + Lamivudine Film - Coated Tablet (600+300) mg/TAB
Abevmy Bevacizumab Concentrate for solution for infusion 25 mg/ml
Abiraterone Mylan Abiraterone Acetate Film-coated Tablets 500 mg & 1000 mg
Acnatac Clindamycin Phosphate + Tretinoin Gel 10mg/g + 0.25mg/g
Aldara Imiquimod Cream 5%
Anagrelide Mylan Anagrelide Capsule, hard 0.5 & 1 mg/CAP
Arixtra Fondaparinux Sodium Solution for injection, pre-filled syringe 1.5 mg/0.3 ml, 2.5 mg/0.5 ml, 5 mg/0.4 ml, 7.5 mg/0.6 ml, 10 mg/0.8 ml
Armolipid Astaxanthin / Coenzyme Q10 / Folic Acid / Policosanol / Red Yeast Rice Tablet
Atorvastatin/Mylan Atorvastatin Calcium Film-coated Tablets 10mg/TAB, 20mg/TAB & 40mg/TAB
Azacitidine Mylan Azacitidine Powder for suspension for injection 25 mg/mL
Betaserc Betahistine hydrochloride Tablet 8 mg/TAB, orodispersible tablet 24 mg/TAB
Brufen Ibuprofen Coated tablet 200mg & 400mg
Brufen Ibuprofen Film-coated tablet 600mg
Brufen Plus Ibuprofen + Codeine phosphate hemihydrate Film-coated tablet 400mg/30mg
Calvidin Calcium carbonate + Cholecalciferol Chewable tablet 600 mg/400 IU
Capecitabine/Mylan Capecitabine Film-coated Tablets 500mg/TAB
Cardura Δοξαζοσίνη Δισκίο
Carvedilol/Mylan Carvedilol Film-coated Tablets 6.25mg/TAB, 12.5mg/TAB & 25mg/TAB
Celebrex Σελεκοξίμπη Καψάκιο, σκληρό
Cholib Fenofibrate + Simvastatin Film-coated tablet 145mg/20mg & 145mg/40mg
Cibacen Benazepril Hydrochloride Film-coated Tablets 5 mg/TAB, 10 mg/TAB & 20 mg/TAB
Cibadrex Benazepril Hydrochloride + Hydrochlorothiazide Film-coated Tablets (10+12,5) mg/TAB & (20+25) mg/TAB
Clopidogrel Viatris Clopidogrel Besilate Film-coated tablets 75 mg
Creon Pancreatin Gastro-resistant capsule, hard 10.000 & 25000 Ph.Eur.U
Darunavir Mylan Darunavir Tablets 75mg/TAB, 150mg/TAB, 300mg/TAB, 400mg/TAB, 600mg/TAB & 800mg/TAB
Detrusitol Τρυγική Τολτεροδίνη Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο
Dicetel Pinaverium bromide Film-coated tablets 50mg/TAB & 100mg/TAB
Donarot Glucosamine sulphate Powder for oral solution 1.884 (1500) g/sachet
Donepezil/Mylan Donepezil Hydrochloride Film-coated Tablets 5mg/TAB & 10mg/TAB
Duloxetine Mylan Duloxetine Hydrochloride Modified Release Capsules 30mg/TAB & 60mg/TAB
Dumyrox Fluvoxamine maleate Film-coated tablet 100 mg/TAB
Duphafruit Lactulose Oral solution 667g/l
Duphalac Lactulose Syrup 667g/l
Duphaston Dydrogesterone Film-coated tablet 10 mg/TAB
Duspatalin Mebeverine hydrochloride Modified-release capsule, hard 200mg/CAP
Dymista Azelastine Hydrochloride + Fluticasone Propionate Nasal spray, suspension (1+ 0.365) mg/g
Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan Efavirenz + Emtricitabine + Tenofovir Disoproxil Maleate Tablets 600 mg + 200 mg + 300 mg
Efexor XR Βενλαφαξίνη Σκληρό καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης
Elidel Pimecrolimus Cream 10MG/G
Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan Emtricitabine + Tenofovir Disoproxil Maleate Film coated tablets 200 mg/245 mg
EndWarts ORIGINAL & Endwarts Pen Formic Acid Solution 5ml & 3ml
Epanutin Νατριούχος Φαινυτοΐνη Καψάκιο, σκληρό
Epanutin Νατριούχος Φαινυτοΐνη Ενέσιμο διάλυμα
Epanutin Φαινυτοΐνη Πόσιμο εναιώρημα
Epirubicin/Generics Epirubicin Hydrochloride Solution for Injection 2 mg/ML
Escitalopram/Mylan Escitalopram Oxalate Film-coated Tablets 10mg/TAB & 20mg/TAB
Ezetimibe/Mylan Ezetimibe Tablets 10 mg/TAB
Ezetimibe+Simvastatin/Mylan Ezetimibe + Simvastatin Tablets (10+10)MG/TAB, (10+20)MG/TAB & (10+40)MG/TAB
Fingolimod Mylan Fingolimod Capsules 0.5 mg/CAP
Fisiotens Moxonidine Film-coated tablet 0.2, 0.3, 0.4 mg/TAB
Fraxiparine Nadroparin Injection for Solution in Prefilled Syringes 2850 anti-Xa IU/0.3 ml, 5700 anti-Xa IU/0.6 ml & 9500 anti-Xa IU/1 ml
Fulphila Pegfilgrastim Solution for injection in pre-filled syringe 6 mg / 0.6 ml
Fulvestrant Mylan Fulvestrant Solution for injection in pre-filled syringe 250 mg/5 ml
Geodon Ζιπραζιδόνη Καψάκιο, σκληρό
Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα
Πόσιμο εναιώρημα
Glatiramer/Mylan Glatiramer Acetate Injection Solution in Prefilled Syringes 40mg/1ML
Hulio Adalimumab Solution for injection in pre-filled syringe 20 mg / 0.4 ml & 40 mg / 0.8 ml
Imovane Zopiclone Film-coated tablet 7.5 mg/TAB
Influvac sub-unit Tetra Influenza vaccine quadrivalent Suspension for injection 15µg
Inspra Επλερενόνη Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο
Irinotecan/Generics Irinotecan Hydrochloride Concentrate Solution for Infusion 20 mg/mL
Isoptin Verapamil hydrochloride Film-coated tablet 40mg/TAB, 80mg/TAB, 120mg/TAB & 240mg/TAB
Klaricid Clarithromycin Film-coated tablet 250 & 500 mg/TAB Modified-release tablet 500 mg/TAB Granules for oral suspension 250 mg/5ml
Powder for concentrate for solution for infusion 500 mg/vial
Lenalidomide Mylan Lenalidomide Hard Capsules 2,5mg/CAP, 5mg/CAP, 7,5mg/CAP, 10mg/CAP, 15mg/CAP, 20mg/CAP & 25mg/CAP
Leponex Clozapine Tablet 25 & 100 mg/TAB
Levodopa+Carbidopa+Entacapone/Mylan Levodopa + Carbidopa + Entacapone Film-coated tablet (50+12.5+200) mg/TAB, (75+18.75+200) mg/TAB, (100+25+200) mg/TAB, (125+31.25+200) mg/TAB, (150+37.5+200) mg/TAB & (200+50+200) mg/TAB
Licatack Shampoo 10' Grapefruit Seed Extract Shampoo
Lipidil NT Fenofibrate Film-coated tablet 145 mg/TAB
Lipitor Ατορβαστατίνη Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο
Lyrica Πρεγκαμπαλίνη Καψάκιο, σκληρό & Πόσιμο διάλυμα
Memantine Mylan Memantine Hydrochloride Film-coated tablets 10 mg/TAB & 20 mg/TAB
Mirtazapine/Mylan Mirtazapine Film-coated tablet 30 & 45 mg/TAB
Nepexto Etanercept Solution for injection in pre-filled syringe 25 mg / 0.5 ml & 50 mg / 1 ml
Neurontin Γκαμπαπεντίνη Καψάκιο, σκληρό
Norgesic Paracetamol + Orphenadrine citrate Tablet (450+35) mg/TAB
Norvasc Αμλοδιπίνη Καψάκιο, σκληρό
Ogivri Trastuzumab Powder for concentrate for solution for infusion 150 mg & 420mg
Olanzapine Mylan
Olanzapine/Mylan
Olanzapine Tablet 2.5, 5, 7.5, 10, 15, 20 mg/TAB
Orally disintegrating tablet 5, 10, 20 mg/TAB
Olmedipin Olmesartan Medoxomil + Amlodipine Besilate Film-coated tablet (20+5), (40+5), (40+10) mg/TAB
Olmedipin Plus Olmesartan Medoxomil + Amlodipine Besilate + Hydrochlorothiazide Film-coated tablet (20+5+12,5), (40+5+12,5), (40+5+25), (40+10+12,5), (40+10+25) mg/TAB
Olmesartan/Mylan Olmesartan Medoxomil Film-coated Tablets 10mg/TAB, 20mg/TAB & 40mg/TAB
Omacor Omega-3-acid ethyl esters Capsule, soft 1000 mg/CAP
Omeprazole/Generics Omeprazole Gastro-resistant capsule, hard 20 mg/CAP
Piperacillin + Tazobactam/Generics Piperacillin Sodium + Tazobactam Sodium Powder Solution for Infusion (2+0.25)g/vial & (4+0.5)g/vial
Pregabalin Mylan Pregabalin Capsule, hard 25, 50, 75, 100, 150, 200, 225, 300 mg/CAP
Pulvo 47 Catalase + Neomycin sulfate Spray powder (10811 UC+2,23 mg)/g
Pyralvex Salicylic acid + Rhubarb extract Oral solution (1+5)%
Quetiapine/Generics Quetiapine Fumarate Film-coated Tablets 25mg/TAB, 100mg/TAB, 200mg/TAB & 300mg/TAB
Quetiapine/Mylan Quetiapine Fumarate Prolonged ReleaseTablets 25mg/TAB, 50mg/TAB, 100mg/TAB, 200mg/TAB & 300mg/TAB
Rasagiline Mylan Rasagiline Tartrate Tablets 1mg/TAB
Relpax Ελετριπτάνη Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο
Revatio Σιλντεναφίλη Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο & Ενέσιμο διάλυμα & Κόνις για πόσιμο εναιώρημα
Roiplon Etofenamate Gel 10%
Spray 10%
Oily injection 1 g/2ml
Rosuvastatin/Mylan Rosuvastatin Calcium Film-coated Tablets 5mg/TAB, 10mg/TAB, 20mg/TAB & 40mg/TAB
Rozor Ezetimibe + Rosuvastatin Film-coated tablet 10mg/10mg & 10mg/20mg
Seizpat Lacosamide Film-coated tablet 50, 100, 150, 200 mg/TAB
Serkep Salmeterol xinafoate + Fluticasone propionate Suspension for inhalation (25+125) & (25+250) mcg/dose
Sertraline/Mylan Sertraline Hydrochloride Film-coated Tablets 50mg/TAB & 100mg/TAB
Sevelamer/Mylan Sevelamer Carbonate Film-coated tablet 800 mg/TAB
Sildenafil/Mylan Sildenafil Citrate Film-coated tablet 25, 50, 100 mg/TAB
Simvastatin/Mylan Simvastatin Film-coated Tablets 10mg/TAB, 20mg/TAB & 40mg/TAB
Sitagliptin/Mylan Sitagliptin Hydrochloride Monohydrate Film-coated tablet 25, 50, 100 mg/TAB
Sotalol/Mylan Sotalol Hydrochloride Tablets 80mg/TAB & 160mg/TAB
Sugammadex Mylan Sugammadex Sodium Injection Solution in Single Dose Vials 200 mg / 2 ml & 500 mg / 5 ml
Tadalafil Mylan Tadalafil Film-coated tablet 2.5, 5, 10, 20 mg/TAB
Tarka Verapamil hydrochloride + Trandolapril Modified-release capsule, hard 180mg/2mg
Teveten Eprosartan mesylate Film-coated tablet 600mg
Teveten Plus Eprosartan mesylate + Hydrochlorothiazide Film-coated tablet 600mg/12.5mg
Tobi Tobramycin Inhalation solution 300 mg/5 ml
Tobi Podhaler Tobramycin Inhalation powder, hard capsule 28mg
Valmane Valerian extract Coated tablet 125 mg/TAB
Valmane Stress Valerian root dry extract + Hop strobile dry extract Coated tablet (200+68) mg/TAB
Vancomycin/Generics Vancomycin Hydrochloride Powder fo solution for infusion 500 & 1000 mg/vial
Viagra Σιλντεναφίλη Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο
Xalacom Λατανοπρόστη + Τιμολόλη Οφθαλμικές σταγόνες, διάλυμα
Xalatan Λατανοπρόστη Οφθαλμικές σταγόνες, διάλυμα
Xanax Αλπραζολάμη Δισκίο
Zoledronic Acid Mylan Zoledronic Acid Injection Concentrate in Vials 4 mg / 5 ml
Zoloft Σερτραλίνη Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο
Ρυθμονόρμ Propafenone hydrochloride Film-coated tablet 150mg & 300mg
ΡΥΘΜΟΝΟΡΜ SR Propafenone hydrochloride Prolonged-release capsule, hard 225mg, 325mg & 425mg